Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2014

1167 8abe

February 23 2014

1322 3b59
Reposted fromMuppet Muppet vianowelovestory nowelovestory

February 19 2014

LOL

FANI LOLA pomóżcie!. Kumpel bierze udział w konkursie artystycznym związanym z grą, pomóżcie głosując na jego obrazek. Klikajcie w link i głosujcie, czas jest do 24 lutego. DZIĘKI!:)
Reposted fromAmericanlover Americanlover

February 11 2014

4340 34c3
Reposted frommartynkowa martynkowa viaCzeska Czeska

January 26 2014

7887 d030
7434 226c
9527 48fc 500
The Carrie Diaries s01e02
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaAmericanlover Americanlover

January 18 2014

Miłość to coś na co czekamy. Wyobrażamy sobie pierwszy pocałunek, nasz pierwszy sex, nasze pierwsze "kocham cię". Ale nie umiemy sobie wyobrazić naszego złamanego serca pierwszy raz. Może jest to zbyt bolesne, żeby sobie wyobrazić. Ale patrząc na to z innej strony bolesna miłość może nas naprawdę zmienić. To utrata miłości czyni nas tym kim jesteśmy... Strata rodzica, dziewictwa... Tego, kim możesz być... Twojej niewinności... Te straty być może, to nasze pierwsze kroki w dorosłość.
Życie staje się bardziej skomplikowane, ale również wypełnia się obietnicami i możliwością, że Twoje serce otworzy się na nowy początek..
— The Carry Diaries
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
1890 8712 500
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaEvowe Evowe
9819 6f76
Reposted byfallenangel69cyclohexene
9806 23f9
Reposted byfallenangel69 fallenangel69
9797 593a
9765 39d0
9605 357c
Reposted byrusalkadmiral rusalkadmiral
9560 7235
Reposted byfallenangel69 fallenangel69
9538 42f4
Reposted byfallenangel69 fallenangel69
9444 e32c
Reposted bycyclohexenerusalkadmiral
9430 3b32

January 03 2014

2785 3828 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaprettyboys prettyboys

January 01 2014

6685 7b47
Reposted byAmericanloverwhynot4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl